News

Modulo per la catalogazione delle news.

Costituisce l'archivio delle news.

Search result

9 aprile 1994. A 26 anni dalla scomparsa di Lin Delija

2020-04-08

Ventisei anni fa moriva, a Roma, il M° Lin Delija.

Angelina Delija visita Antrodoco

2019-12-13

Angelina Delija, la sorella ancora vivente di Lin Delija, visita i luoghi dove il pittore ha vissuto dagli anni '60 al 1994.

Donazione di un'opera del M° Lin Delija pittore slavo al sig Presidente Vladimir Putin

2019-07-03

L'Associazione Culturale "Lin Delija" dona un'opera del pittore albanese al presidente russo Vladimir Putin.

E' morto lo scultore Marco Lukolic, grande amico di Lin Delija

2019-12-18

Il 18 dicembre 2019, alle ore 18, Marco Lukolic è morto nella sua casa di Borgo San Lorenzo.

Il direttore della Biblioteca statale isontina di Gorizia ha visitato il Museo "Lin Delija"

2019-11-07

Venerdì 1 novembre 2019, l direttore della Biblioteca statale isontina di Gorizia, prof Marco Menato, ha fatto visita al Museo dedicato al M° Delija.

Inaugurazione "Museo Lin Delija" a Scutari (Albania)

2019-03-06

Sabato 9 marzo 2019, a Scutari (Albania) presso la Cattedrale di Santo Stefano, viene inaugurato il "Museo Lin Delija", dedicato al grande pittore nato in questa città il 3 febbraio 1926, esule in Italia e morto a Roma il 9 aprile 1994.

Mostra retrospettiva sull'opera artistica di Lin Delija

2020-03-04

Il 14 maggio 2020, presso l'Aula Magna dell'Accademia di Belle Arti di Roma, verrà presentata dalla Presidente Dott.ssa Giovanna Alberta Campitelli la mostra retrospettiva su Lin Delija, promossa dalla Biblioteca Statale Isontina di Gorizia (MiBACT).

Muzeu i Kulturës Françeskane, nis me veprat e Lin Delisë

2019-04-05

Kur ka ardhur në vitin 1992, ai është kthyer me idenë të hapte një akademi arti dhe për të ribërë afresket e kishës së madhe në Shkodër dhe nuk mundi të bënte as njërën dhe as tjetrën, sepse nuk gjeti asnjë derë të hapur. Prandaj është e vështirë të kuptosh Lin Delinë pa hyrë tek ai”. Kështu shprehej 5 vite më parë, Gjon Radovani kur fliste për Lin Delinë. Më 11 prill mbahet në Kuvendin Françeskan në Gjuhadol të Shkodrës një simpozium, qëllimi final i të cilit është ngritja e muzeut të kulturës Françeskane.
Muzika e kompozitorëve françeksanë do shoqërojë aktivitetin, ndërsa At Flavio Cavallini do të flasë për etapat historike të pranisë françeskane në Shqipëri. Drejtoresha e Bibliotekës Kombëtare, Persida Asllani, do të ndalet te një rrëfim muzeor të kontributit kulturor të françeskanëve shqiptarë, ndërsa prof.Ardian Ndreca do të tregojë si e rikrijonte botën në art piktori Lin Delija.
Në fund të simpoziumit do të shpallet nisja e një “fundraising” (mbledhje fondesh) për ngritjen e një muzeu françeskan, projekt-ideja e të cilit prezantohet nga arkitekti Gjon Radovani. Ai do të nënshkruajë edhe kontratën e dhurimit të veprave të mjeshtrit Lin Delija nga “Art Union Albania” tek “Muzeu i Kulturës Françeskane”, ndërsa veprat do të jenë të ekspozuara.

Fatmira Nikolli


Quando venne nel 1992, tornò con un'idea aperta di un'accademia d'arte e per rifare gli affreschi della grande chiesa a Scutari e non poté fare né l'una né l'altra perché non trovò nessuna porta aperta. Quindi è difficile capire Lin Delia senza entrare in lui. " Questo è stato espresso 5 anni fa, John Radovan parlando di Lin Deline. L'11 aprile si è svolto un simposio nell'Assemblea francescana di Lingua di Scutari, il cui obiettivo finale è l'istituzione del museo della cultura francescana.
La musica dei compositori francesi accompagnerà l'attività, mentre padre Flavio Cavallini parlerà delle tappe storiche della presenza francescana in Albania. Il direttore della Biblioteca nazionale, Persida Asllani, si fermerà a una storia museale del contributo culturale dei francescani albanesi, mentre il professor Ardian Ndreca mostrerà come ricrea il mondo nel pittore d'arte Lin Delija.
Al termine del simposio verrà annunciato il lancio di un fondo di raccolta fondi per la creazione di un museo francescano la cui idea progettuale è presentata dall'architetto John Radovan. Firmerà anche il contratto di donazione di opere del direttore artistico Lin Delija da "Art Union Albania" a "Museo della cultura francescana", mentre le opere saranno esposte.

Fatmira Nikolli

Novità al Museo della Città "Lin Delija - Carlo Cesi" di Antrodoco

2019-12-04

La dott.ssa Arianna Petriconi è la nuova Direttrice del Museo dedicato alle figure artistiche di Antrodoco, Lin Delija e Carlo Cesi