Lin Delija në shtëpi

Delija 2019_Scutari_Copertinazoom
Delija 2019_Scutari_Copertina
Author
Tomas (Delija) Vata, Rubin Mandija, Andrea Pipniku
Subject
Arte albanese
Type
Catalogo di mostra

Bibliographic data

Tomas (Delija) Vata - Rubin Mandija - Andrea Pipniku  , Lin Delija në shtëpi, Katalog me veprat e piktorit Lin Delia, Dhuratë nga Armando Nicoletti & Giuseppe Grassi, Arqipeshkvisë Shkodër-Pult, Shkodër, Shogata Lin Delija Art, 2019, 21x21, 36 p., fig.

Description

A cura di Diana Mjeshtri, traduzione di Tomas (Delija) Vata.